Képviselő-testületi soros ülés

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján 2016 október 27-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Tájékoztató lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Tájékoztató a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szerencsi Miklós Polgárőr Parancsnok
Előkészítő: Szerencsi Miklós Polgárőr Parancsnok

Tájékoztató a Novaji Faluvédő Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Fórizs Tibor Elnök
Előkészítő: Fórizs Tibor Elnök

Tájékoztató a Novaji Asszonykórus tevékenységéről

Előterjesztő: Juhász Józsefné Alelnök
Előkészítő: Juhász Józsefné Alelnök

Helyi adók típusának és mértékének a felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Aktualitások

Pénzkezelési Szabályzat elfogadása
Gondozási Központ átszervezése

Melléklet

Család- és Gyermekjóléti Központ Telefonos Ügyelete

Hívható az Egri Járás területéről
Hétköznap hétfő – csütörtök 17:00 – 08:00-ig
Hétvégén péntek 16:00-től – hétfő 08:00-ig
a 06-80/630-113-as zöld számon.
(a hívás ingyenes)

Márton napi mulatság

plak-marton-napi-20161

Hölgytorna

50-60-70 évesek és szépkorúak részére

Minden szerdán 18-19.30-ig

Táncos torna testnek és léleknek!

TÁNC-TORNA-MASSZÁZS-JÓKEDV-MÓKA-KACAGÁS-TEÁZÁS

„„„TÁNCOLÓ IBOLYÁK”””

400 Ft/alkalom

Indul 2016. november 9.-én

Jelentkezés Szabó Ibolyánál

(30-244 1760)

A tánc gyógyít,

                      a zene gyógyít!

A falugyűlésen készült képek megtekintéséhez kattintson a képre

dsc_00761

Falugyűlés

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19. napján (szerdán) 17.00-órai kezdettel FALUGYŰLÉST tart.

A Falugyűlés helye: Novaji Művelődési Ház,
II. Rákóczi Ferenc u. 5.

A Falugyűlés témái:

  • I. DIGI Kft. ajánlata jeltovábbításra alkalmas állomás létesítésére
  • II. Tájékoztatás Novaj település gazdálkodásáról

A megjelölt témákon túl felvetett problémákra, kérdésekre a Polgármester és a Képviselő-testület tagjai valamint az Aljegyző választ adnak.

Novaj Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Novaj Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Novaji Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3327 Novaj, Mátyás út 1 .

Papírgyűjtés