Képviselő-testületi ülés meghívója

 

Novaj Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

* 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

( Tel, Fax: 36/788-906, 36/789-861,

e-mail: novajph@novaj.hu; kadar.kata@novaj.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Ezúton értesítem, hogy Novaj Községi Önkormányzat képviselő-testületének soros ülését

 1. május 30-án (kedden) 17.00 órakor

tartja, melyre TISZTELETTEL MEGHÍVOM

Helye: Novaj Községi Önkormányzat hivatalának tanácskozóterme (3327 Novaj, II. Rákóczi F. út 3.)

 

Tárgyalandó Napirend:

 1. …./2017. (……..) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (……) módosításához

 Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Előterjesztés módja: írásban

 1. …../2017. (……..) önkormányzati rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

  Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Vasas Ágostonné jegyző

Előterjesztés módja: írásban

 1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Vasas Ágostonné jegyző

Előterjesztés módja: írásban

 1. Javaslat a 2016. évi belső ellenőri jelentés elfogadására

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Előterjesztés módja: írásban

 1. Hulladékgazdálkodási Szolgáltató átszervezése, Hulladékgazdálkodási Szolgáltatási szerződés felmondása

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Előadás módja: írásban

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Malacsek Béláné Alapszolgáltatási Központ vezető

Jeneiné Csernák Marianna szociális előadó

Előterjesztés módja: írásban

 1. Beszámoló az anya-gyermekvédelmi munkáról, a védőnői tanácsadó működéséről

Előadó: Bartók Zsuzsanna védőnő

Előterjesztés módja: írásban

 1. Novaj Napközi Otthonos Óvoda óvónőinek helyettesítése a szünet idejére

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Előterjesztés módja: írásban

 1. Az Önkormányzat nyári felújítási, fejlesztési beruházási feladatainak megbeszélése

 Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Előterjesztés módja: szóban

 1. Nyári Községi rendezvények

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Előadás módja: szóban

 1. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem beadása (I. forduló)

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Előterjesztés módja: szóban

 1. Segítségnyújtás a helyi fejlesztések megindításában, Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő megkeresése

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Előterjesztés módja: szóban

 1. Javaslat a köztisztviselők 2017. évi szociális és jóléti juttatásaira

Előadó: Vasas Ágostonné jegyző

Előterjesztés módja: írásban

 1. Javaslat Ostorosi Önkormányzati Hivatal Novaj Kirendeltségén igazgatási szünet tartására

Előadó: Szabó Sándor aljegyző

Előterjesztés módja: szóban

 1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, valamint a jelentősebb eseményekről

 Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Előterjesztés módja: írásban/szóban

 1. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

Zárt ülés:

 1. Novaj Község lakosságának fogorvosi ellátása

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Vasas Ágostonné jegyző

Előterjesztés módja: szóban

 1. Tájékoztatás a karbantartói állás betöltéséről

Előadó: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Előterjesztés módja: szóban

 

Novaj, 2017. május 24.

 Tisztelettel:

                                                                                               Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin sk.

                                                                                                          polgármester

 

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek