Aktuális

Aktuális

http://novaj.netbridge.eu/?cat=1

Tisztelt novaji lakosok, kedves barátaink!

 

Novaj Község Önkormányzata nevében szeretném megköszönni az Adventi Várakozás rendezvénysorozat létrehozásához nyújtott segítségüket! Az új testület hívó szavára egyként állt mellénk a falu minden civil szervezete, köztestülete, minden intézmény és a lakosok közül is nagyon sokan.
A gyertyagyújtásokon és az utolsó hétvége eseményein, a játszóházon, az idősnapi köszöntésen, a kirakodóvásáron is számos érdeklődő vett részt. A miénkhez hasonló, kis költségvetésű falvakban rendezvényeket létrehozni csak a település lakóinak összefogásával lehet, ha mindenki ott segít, ahol tud!
Köszönjük, hogy mellénk álltak, örülünk, hogy együtt hozhattuk létre ezt a jó hangulatú, közösségépítő programsorozatot, reméljük, tovább tudjuk fejleszteni a megörökölt jó hagyományt! 

 

KÖSZÖNJÜK!

A Novaji Hegyközségnek.
A Polgárőrségnek.
A Faluvédő Egyesületnek.
A Novaji Hagyományőrző Egyesületnek.
A Novaji Vendégfogadók Egyesületének.
Az Ostoros-Novaj Sportegyesületnek.
A novaji Gárdonyi Géza tagiskolának.
A novaji Óvodának.
Az iskolai, óvodai Szülői Munkaközösségeknek.
A Nyugdíjas Baráti Körnek.
A Rózsafüzér Társulatnak.
Az összes bátor árusnak, akik a hidegben is kitartottak.

A fenyőket Berecz Lajosnénak, Stréle Lászlónak, Daragóné Hegyi Piroskának.A bort Ferencz Gábornak, Nagy Sándornak, Tóth Istvánnak, Dobó Veronikának, Nijkamp Hermannak, Berecz Jánosnak, Juhász Józsefnek, Szabó Istvánnak, Vitkóczi Jánosnak, Bartók Zsoltnak, a Hegyközség Választmányának.A zsíros kenyérhez kenyeret és pogácsát a Beretka pékségnek.A szép adventi koszorút Uj Lászlónénak és Gerencsér Zoltánnénak.A fenyők és a kerítés díszeit az iskolásoknak.
A Mikulás szánját Dobó Szilárdnak.

A Mikulás öltöztetését  Fórizs Tibornénak, Darvai Gézánénak és Juhász Józsefnénak, a próbababát Szerencsi Miklósnak.

A rengeteg süteményt a szervezetek tagjainak és a sok szorgos önkéntes segítőnknek :

Csuhai Imréné, Kaló Jánosné,Ferencz Miklósné, Dávid Ferencné, Demkó Istvánné, Bereczné Szekszárdi Zsuzsa, Bartók Virág, Neufeld Pálné, Neufeld Bernadett, Bóta Margit, Barta Sándorné, Joóné Fábián Barbara, Hegyi Istvánné, Berecz Miklósné, Sós Lászlóné, Major Sándorné, Vályi Lászlóné, Kádár Lászlóné, Demkó Jánosné, Vitkóczi Jánosné, Kovács Sándorné Piroska, Bartók Miklósné, Szabó Istvánné, Nagy Istvánné, Csuhai Miklósné, Dobóné Jánosi Krisztina, Dobóné Major Csilla, Dósa Károlyné, Rendes Lajosné, Nagy Ferencné, a Sportkör anyukái, Szombatiné Kovács Margit, Ficzere Ildikó, Nijkamp Piroska, Kerekesné Németh Katalin, Jánosi Sándorné, Juhász Józsefné, Hliva Endréné, Fórizs Tiborné, Kovács Sándorné Irénke, Király Tivadarné, Pócs Jánosné (akit kifelejtek, az titokban tehette le a sütit, de nagyon köszönjük!).

 

Külön köszönet a gyertyákat meggyújtó kedves novajiaknak, akik megtiszteltek minket azzal, hogy elfogadták a felkérésünket. Barta Jánosné, Bóta József, Kállai Ágnes, Hajdú Viktor és családja, Ficzek László atya, a civil szervezetek vezetői, valamint díszpolgáraink közül Tóth András tanár úr gyújtott gyertyát.

Másik díszpolgárunk is aktívan részt vállalt a rendezvényben, hiszen az Asszonykórussal több alkalommal is köztünk volt Bimbó Zoltán tanár úr. Köszönet érte!

Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a Hivatal dolgozóinak, és az Önkormányzat alkalmazottainak, hogy minden fronton helytálltak!

Legyen lehetőségünk 2015-ben is szép perceket tölteni egymás társaságában, osztozni az örömben, és könnyebben kitartani, ha baj van!

Boldog új esztendőt!

Novaj, 2015. január 16.

Novaj Község Önkormányzata nevében


                                                                 Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
                                                                polgármester

 

 

A képviselő testület, megfontolván a faluból érkezett felvetéseket, elhatározta, hogy minden Képviselő lakosság arányosan egy terület felett védnökséget vállal. Az adott utca problémáit, az ott lakók megkereséseit személyes felelősséggel továbbítja a Testület felé. A képviselői fogadó időben kérjük, hogy az Ön utcájában illetékes Képviselőt keresse meg, ha bármi problémát észlel, vagy javaslata van. Reméljük, az új munkamegosztás tovább erősíti a településen élők és az Önkormányzat közötti együttműködést!

Barta Roland:  Mátyás út, Sport út

Berecz András:   Deák F. út, Kossuth út, Bem J. út,   Széchenyi út

Csuhai Imre:   Petőfi út, Bajcsy-Zsilinszky út, Jókai út

Harcsa Gergely:   István út, Gálkút út, Rákóczi út

Dr. Nagy Richárd:  Tardi út, Kodály út, Gárdonyi út,   Mezőkövesdi út, József Attila út, László út

Pintérné Dobó Tünde:   Arany János út, Imre utca, Akácfa út,   Apponyi út, Hősök tere, Kovács   Mátyás út

 


Hulladék takarítási munkák

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a falu belterületén és külterületén megkezdődött a felhalmozott kommunális és egyéb hulladék eltakarítása és elszállítása.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alsó buszmegállónál üzemelő presszóban 450,- Ft/zsák áron juthatnak hozzá hulladékgyűjtő zsákokhoz, melyet az esedékes személyszállítás időpontjában a kuka mellé helyezve a szolgáltató elszállít.

A szállítás díját maga a zsák ára tartalmazza.

Az illegális szemétlerakás szankcionálásra kerül!

Amennyiben ilyen jellegű cselekmény bárki tudomására jut, kérjük a Polgármesteri Hivatalba haladéktalanul tegye meg bejelentését a +36 36 789 061-es telefonszámon

Vigyázzunk falunk tisztaságára!

Kérjük óvjuk, védjük, figyeljünk együtt környezetünkre!

 

Közmeghallgatás

2014. december 11-én a közmeghallgatáson Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin tájékoztatást adott az elmúlt két hónap eddigi munkájáról, igazodva a választási programjában meghirdetett pontokhoz.

A hozzászólásokban a lakosság észrevételezte a falu környezetében felhalmozódott kommunális hulladék és annak tisztán tartási problémáját, melyben a képviselő-testülettől megoldást vár, illetve felmerült az utak állapotának rendbe tétele, és tartása is.

Továbbá észrevételezésre került az a kérdés is, hogy a faluban lévő növényi környezet kezelése nem szakszerűen történt meg az elmúlt év(ek)ben, amelyen nem csak a növényzet ért károk értendők, hanem esztétikai és komfortérzet hátrányokat is vont maga után. A szakszerűtlenség vonatkozik a vízelvezetők, az árkok és egyéb környezetrendező munkákra is. A lakosság kérte ezen feladatokra való nagyobb odafigyelést.

A lakossági rendezvények, a falu népszerűsítése kapcsán több ötlet és felvetés is érkezett.

Köszönjük a részvételt, várjuk továbbra is javaslataikat, észrevételeiket akár a kérdőívek visszaküldésével, akár személyesen a polgármesteri és képviselői fogadóórákon.

A közgyűlésen a falu lakosságából körülbelül 30 érdeklődő vett részt.

Kép1 Kép2 Kép3 Kép4

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek