Pályázat a falugondnok munkakör ellátására

Novaj Község Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet
Falugondnok munkakör ellátására.

 

A munkaviszony időtartama:

határozott idejű (1 év) munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves Megye 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3.

A munkaviszonyhoz tartozó lényeges feladatok:

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél szükséges felújítási karbantartási, állagmegóvási munkák elvégzése, közhasznú foglalkoztatottak irányítása, temetőgondnoki feladatok ellátása

Munkabér és juttatások:

Havonta Bruttó 160.000,-Ft. Cafeteria havonta bruttó 10.000,-Ft

Pályázati feltételek:

§ Szakmunkás végzettség
§ Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ A pályázó részletes szakmai önéletrajza
§ Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok hiteles másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően 2016. március 1. napjától betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 23.
A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Novaj Község Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3. )
Személyesen: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Heves megye, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a véleményezési határidő lejárta után személyes meghallgatást követően történik. Nem minden pályázó meghallgatására kerül sor. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Novaj Község Honlapja

 

Novaj, 2016. január 10.
Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin Polgármester

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek