Felhívás

A  Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
„Szertelen biztonság”
bűnmegelőzési  programjának  keretében
pályázatot hirdet

1./ 16-25. éves fiatalok részére bűnmegelőzési kisfilmek készítésére
2./ 12-15. éves fiatalok részére  rajz és irodalmi alkotás készítésére.

A pályázat célja a veszélyhelyzetekre történő figyelmeztetés, üzenet közvetítése az áldozattá válás kockázatának csökkentése, a megelőzés érdekében

A feldolgozandó témák:
Drog
Internet
Iskolai erőszak
Családon belüli erőszak 

A pályaműveket a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 3300 Eger, Eszterházy tér  2. sz. címre kell benyújtani.

Beadási határidő: 2015. április 15.

Díjazás:
Bűnmegelőzési kisfilmet készítők díjazása témánként: 

  I. helyezés:  40.000.- Ft értékű vásárlási utalvány
 II. helyezés:  26.000.- Ft értékű vásárlási utalvány
III. helyezés:  14.000.- Ft értékű vásárlási utalvány

Irodalmi és rajzpályázat díjazása:

  I. helyezés: 20.000.- Ft értékű vásárlási utalvány
 II. helyezés: 16.500.- Ft értékű vásárlási utalvány
III. helyezés: 13.000.- Ft értékű vásárlási utalvány

A nyertes pályaművek bemutatására és a díjak átadására ünnepélyes keretek között a „Szertelen Biztonság” című bűnmegelőzési program keretében tartandó szakmai konferencia keretében kerül sor.

Feltételek:

Bűnmegelőzési kisfilmek:

 • A kisfilmek minimum 1,5 – maximum 5 perc terjedelműek lehetnek
 • A kisfilmek készülhetnek egy személy által, vagy csapatmunkában
 • Egy alkotó, vagy alkotó csapat pályázhat több, akár mind a négy témában is
 • A pályázók életkora 16-25 év
 • Amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen, nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, ill. jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek: http://freemusicarchive.org
 • A pályaművet/műveket elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell a megadott határidőig kettő példányban benyújtani postai úton vagy személyesen a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályára.
 • A CD-re, vagy DVD-re rá kell írni a film címét és „Szertelen Biztonság című bűnmegelőzési program” szöveget és pályázó nevét
 • Az adathordozót tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét. 

Irodalmi és rajzpályázat:

 • a pályázók életkora 12-15 év
 • az irodalmi alkotás lehet vers, esszé novella, fogalmazás, riport tanmese stb, terjedelem A4-es méretben 12-es betűnagysággal max. 3 oldal, kézírással max. 5 oldal
 • a rajz készülhet bármilyen technikával, A4-es, A3-as méretben
 • az alkotásokra rá kell írni az alkotó/alkotók nevét, életkorát, elérhetőségét, és postai úton, vagy személyesen nyújthatók be a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályára a törvényes képviselő nyilatkozatával a szerzői és személyiségi jogi feltételekről 

Nevezni kizárólag olyan alkotásokkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője(szerzői) a pályázó(k), továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.

A filmben felhasznált zeneszámok címét, szerzőit és előadóit az alkotás végén (a stáblista után) kötelező feltüntetni.

Amennyiben a beadott alkotás más személy, személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait sérti, az esetben a sérelemből fakadó bármilyen jogi igény tekintetében a pályázó ( illetve törvényes képviselője) teljes felelősséggel tartozik és köteles a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot minden nemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

Pályázó az alkotása pályázati felhívásra nevezésével, és annak a pályázat kiírójának történő megküldésével díjigényéről kifejezetten lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve  díjigény nélkül engedélyezi, hogy: 

1./ A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a filmeket, a rajzokat, az irodalmi alkotásokat a pályázat idején a pályázattal kapcsolatos felületeken, köztük a HMRFK hivatalos internetes oldalán és a pályázat kapcsán rendezett kiállításon, fórumokon közzé tegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye 

2./ A HMRFK időbeli korlát nélkül tárolhassa és felhasználhassa az alkotásokat saját, bűnmegelőzési célú rendezvényein, fórumokon, kiadványaiban 

A beküldött rövidfilmeket, rajzot és irodalmi alkotásokat, továbbá a nevezők adatait a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a pályázatot támogató minisztériumon kívül harmadik félnek nem adja ki. 

Jelentkezésével a pályázó hozzájárul nevének a pályázattal kapcsolatos jelentkezését fogadó szerv általi , szükséges időtartamú kezeléséhez és a pályázati eredményhirdetést érintő nyilvánosságra hozatalához. 

A 18. életévét be nem töltött személyek csak a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának a pályázati alkotáshoz csatolásával nevezhetnek.

NYILATKOZAT 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság „Szertelen Biztonság”
Bűnmegelőzési  programjának pályázatán  18. életévét be nem töltöt nevező
 részvételének feltételeire

A pályázó az alkotásának a pályázat kiírójának rendelkezésre bocsátásával hozzájárul:

 • a pályázattal összefüggésben a pályázó nevének és személyes adatainak szükséges időtartamú kezeléséhez és a pályázati eredményhirdetést érintő nyilvánosságra hozatalához 

A pályázó az alkotása pályázati felhívásra nevezésével, a pályázat kiírójának rendelkezésre bocsátásával díjigényéről kifejezetten lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve díjigény nélkül engedélyezi, hogy: 

 • A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a pályázatra benyújtott alkotást a pályázat idején, a pályázattal kapcsolatos felületeken, köztük a HMRFK hivatalos internetes oldalán és a pályázat kapcsán rendezett kiállításon, fórumokon közzé tegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye
 • A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a nevező által benyújtott alkotást időbeli korlát nélkül tárolhassa és felhasználhassa saját, bűnmegelőzési célú rendezvényein, fórumokon, kiadványaiban

Dátum: ______________________________

 

             _________________                                                                  ______________________
                     Pályázó                                                                               Törvényes képviselő

 

Letölthető a teljes dokumentum!

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek