Hó eltakarítás rendje

HÓ ELTAKARÍTÁS

NOVAJ KÖZSÉG BELTERÜLETÉN

SORRENDISÉG ÜTEMEZÉS

2017.december 1. – 2018. április 15.

 

Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint a  helyi közutak és tartozékainak kialakítására és karbantartására előírásokat tartalmazó 5/2004. /I.28./ GKM rendeletben foglaltakra, a helyi úthálózatra, egyes utcák osztályba sorolására/I. rendű főút, gyűjtő utak, belterületi kiszolgáló és lakó utak/, a hó eltakarító  gép telephelyét

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület 113 /2017. /XI.30./ Képviselő-testületi Határozatával meghatározta, hogy 2017. december 1. napjától 2018. április 15. napjáig terjedő időszakban lehullott havat milyen sorrendben kell eltakarítani településünk utcáiról.

 

Sorrend:

  • László utca – Sport utca – Attila utca- Mezőkövesdi utca
  • Rákóczi utca – Gálkút utca – István út – Jókai út
  • Bajcsy út – Petőfi út
  • Arany János utca – Imre út- Akácfa út – Temető bejárat – Hősök tere – Apponyi út – Temető bejárat – Széchenyi út – Gárdonyi út – Deák Ferenc út – Kossuth Lajos utca – Bem József utca – Tardi utca – Kodály Zoltán utca – Kovács Mátyás utca

Síkosság mentesítési, hó eltakarítási munkákban a közhasznú munkások is részt vesznek.

Elvégzik a két buszmegálló, a hivatal és művelődési ház előtti terület, a közhasznú munkások „bázisa” előtti terület, óvoda, gondozási központ előtti járda, volt felső tagozat előtti terület, templom előtti terület, templom melletti lépcsős járda, Rákóczi – Széchenyi út közötti járda, orvosi rendelő előtti terület mentesítését

Novaj község belterülete útjainak hó eltúrására Nagy István vállalkozóval kötöttünk Vállalkozási Szerződést.

A Vállalkozó az ütemezésnek megfelelően fogja végezni munkáját.

Hó eltakarítással kapcsolatban a Vállalkozó csak a polgármestertől, vagy az általa írásban meghatalmazott személytől fogad el utasítást.

 

Tisztelt Novaji Polgárok!

Az ingatlan tulajdonosának /kezelőjének, használójának/ kell gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

A hó eltakarítás és síkosság mentesítés is az ingatlan tulajdonosának /kezelőjének, használójának/ feladata, kötelessége.

 

Előfordulhatnak olyan időjárási viszonyok, amikor a hulladékszállítást végző cég autói a meredek, csúszós utakon a kihelyezett hulladéktároló edényeket /kukákat/ nem tudják üríteni. Rugalmasan ez úgy oldható meg, ha olyan helyre helyezik ki az edényeket, amelyek megközelíthetőek.

 

Szíves megértésüket és közreműködésüket köszönjük.

 

Novaj, 2017. december 18.

 

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin                                     Szabó Sándor

              polgármester                                                         aljegyző

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek