Óvoda

 Novaji Napközi Otthonos Óvoda
 3327 Novaj, Mátyás út 1.
Az óvoda elérhetősége:
 Tel.: +36 36 787 709
 E-mail: novaj.ovoda@novaj.hu

Az óvodavezető neve:
 Ferencz Miklósné
Óvodai csoportok száma:1
Férőhelyek száma: 55 fő.

Az óvoda nyitvatartása:
6:00 - 17:00 (napi 11 óra)

Óvodánk helyi nevelési programja a Porkolábné Dr. Balogh Katalin által kidolgozott Komplex Prevenciós Óvodai Program.

Mi olyan életmódszervezést választottunk helyi nevelési programunk alapjául, amit kialakult szokásainkra, értékeinkre építhettünk. Alapvetően támaszkodunk az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulásaira, a mozgásra és a játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Szakmai meggyőződésünk, hogy a prevencióra a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. A tervezésben lehetőség szerint az egyes gyermekek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez igazodunk. Azért tudtunk azonosulni e nevelési programmal, hogy gyermekeink számára sokszínű, változatos élményt biztosító, tevékeny, gazdag óvodai életet teremthessünk. Törekszünk az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztésre, a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek kialakítására, melyben a szülőkre, mint nevelő partnerekre számítunk.

Óvodánkban a gyermekekkel két felsőfokú végzettségű, szakvizsgázott, nyitott, a folyamatos megújulásra képes óvodapedagógus foglalkozik. A nevelőmunkát szakképzett dajka segíti. A gyermekek jobb ellátását a melegítő konyhán dolgozó konyhalány segíti.

Óvodánk logopédusa a nevelési év kezdetekor szűrővizsgálatot végez a középső- és nagycsoportos gyermekek körében, ezután hetente kétszer, a délelőtti órákban, térítésmentesen a helyszínen foglalkozik az arra rászoruló beszédhibás gyermekekkel.

Óvodánkban szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógus foglalkozik térítésmentesen a fejlesztést igénylő gyerekekkel. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az eredményes fejlesztő munka a gyermekeket sikerélményhez juttatja, önbizalmuk nő, együttműködőek a fejlesztés során.

A szülők igényei alapján biztosítjuk, hogy a gyermekek heti egy alkalommal, térítésmentesen hitoktatásban vegyenek részt.

A számítógéppel való ismerkedés szervesen illeszkedik a gyermekek játéktevékenységébe óvodánkban. Nem különül el, úgy kezeljük, mint bármely más játéktevékenységet. A számítógépeket egyéni fejlesztésre használjuk, melyen a gyermek szem-kéz koordinációját, emlékezetét, figyelemtartását fejlesztjük. Jó minőségű “kicsik számára” készített, aktuális témához illeszkedő, számítógépes fejlesztő játékok segítségével a gyermekek, játék közben sajátítják el a készségeket, szinte észrevétlenül “tanulnak”. Úgy véljük, az óvodában a számítógép nem mindennél előbbre való, de ha lehetőség van rá, élünk vele. Az eszköz hatékonysága attól függ, hogy a vele dolgozó óvónő milyen tartalommal tölti meg. Az óvoda nem tanít, csupán egy inger-gazdag környezetet biztosít az egyéni képességek mind tökéletesebb kibontakoztatása érdekében.

Óvodai életünkben fontos szerepet játszik a környezet. A természeti környezet tisztelete, védelme, és megóvása, az állatok és növények védelme, szeretete kiemelt feladat óvodánkban. A Zöld Szív mozgalom célja: a természet megszerettetése, óvása, a környezet megbecsülése, az egészséges életmód kialakítása és a kultúra ápolása az óvodás gyermekek körében.  Fontos a fogékonyság megteremtése a gyermekekben az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Nagy hangsúlyt helyezünk a személyes tapasztalásra, az élményszerű, közvetlen megfigyelésre, ezért igyekszünk minél több alkalmat biztosítani a gyerekeknek a szabad természettel való találkozásra.

Óvodánk épülete esztétikusan kialakított, összkomfortos, telefonnal, vezetékes vízzel, földgáz fűtéssel ellátott. Tágas előterünk a gyermeköltözővel közös, a gyermekek kényelmes öltözködését biztosítja. A megfelelő étkeztetéshez szükséges melegítőkonyhával, a logopédiai ellátásához és az egyéni fejlesztéshez szükséges fejlesztőszobával, vezetői irodával, valamint az óvodában hirtelen megbetegedett gyermekek számára elkülönítő helyiséggel is rendelkezünk. Két csoportszobánk tágas, természetes fényforrással rendelkeznek, berendezéseink esztétikusak, játékeszközeink megfelelően biztosítják a gyermekek képességeinek fejlődését. A gyermekek tisztálkodási szokásainak kialakítását egy közös mosdó helyiség szolgálja. Az óvoda épületéhez két nagy udvar tartozik. A felső füves udvaron található udvari fajátékok környezetbarátok, változatos mozgást biztosítanak a gyermekek számára. Nagyméretű homokozó medencénk több gyermek számára ad lehetőséget változatos tevékenykedésekhez (pl. várépítés, hajóúsztatás,…). Az alsó udvar két részből áll, egyik részén közlekedési pályát alakítottunk ki a gyermekek számára. Itt gyakorolhatják a helyes közlekedés szabályait, használhatnak korosztályuknak megfelelő járműveket (kerékpár, roller, lábbal hajtható motor) és megismerkedhetnek néhány egyszerűbb közlekedési táblával. Az udvar másik része betonozott terület, mely sáros idő esetén is lehetőséget ad a gyermekeknek a szabad levegőn történő mozgáshoz, levegőzéshez.

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek