Képviselő-testületi soros ülés – november 24

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján november 24-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Rendelettervezet az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet tervezete

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Beszámoló az I-III. negyedéves gazdálkodásról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin, Dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Beszámoló a szociális gondozói tevékenységről

Előterjesztő: Kaprosné Zeke Anikó
Előkészítő: Kaprosné Zeke Anikó

Óvodavezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Tájékoztató az önkormányzati adóhatósági munka tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Aktualitások

Kerekes József közterület használata iránti kérelme
Novaji Faluvédő Egyesület 2017. évi támogatása
Hóeltakarító berendezés beszerzése
Tarnamenti Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodás
Bölcsőde létrehozása
Remélés előkészítése

Melléklet