Összefoglalás a lakossági véleményekről a kérdőívek alapján

A közel 500 kiküldött kérdőívből 51 érkezett vissza. Az 51 főből 26-an vállalták fel névvel, elérhetőséggel véleményüket, illetve ajánlották fel segítségüket.
Két név nélküli véleménynyilvánító levél érkezett még be az 51 db kérdőíven túl.

Nemüket tekintve 33 nő és 18 férfi töltötte ki. 27-en középfokú, 10-en felsőfokú végzettségűek és 12 személynek legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános.
Életkorukat nézve 25 fő 61 év fölötti, 15-en a 41-60 éves korosztályhoz tartoznak, a 26-40 év közöttiek 6-an voltak, és 25 év alatt nem töltött ki egyetlen lakos sem kérdőívet.
A legaktívabb válaszadók a nyugdíjasok voltak, az 51 személyből 28 fő, tehát több mint fele.

Arra a kérdésre, hogy mi a 3 legfontosabb teendő, amely a település élete szempontjából fontos lenne az alábbi összegzés adható:
A választ adók kb. 85%-a említette valamilyen formában az utak, járdák rendbetételét, a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldását, a patakok tisztítását. Második helyen szerepelt, közel 70%-os arányt képviselve (a nyugdíjas korosztályban is) az intézményeink – főként az óvoda, iskola további fenntartása. Érdemes itt a szóhasználatokra odafigyelni: mint fennmaradás, megmentés, meggyőzés, feltöltés, megvédés, vezetőváltás. Az intézményekhez sorolom azon véleményeket is, mint az idősgondozás, az időseken való segítés, odafigyelés, ahol a hólapátolástól kezdve az éjszakai ügyeletig, bevásárlásig felvetődtek javaslatok. A harmadik kiemelkedő észrevétel a lakosság kereskedelmi ellátásával volt kapcsolatos, mint a megfelelő méretű, nagyobb kínálattal, jobb árakkal, rendelkező bolt, zöldséges üzlet iránti igény. A válaszolók 10%-a említette a buszmegállók felújítását, korszerűsítését, mint lefedés, illetve a falu alvégén egy harmadik buszmegálló kialakítását. További körülbelül 10% fontosnak tartja a temető további korszerűsítését – illetve valamelyik másik kérdésnél megköszönte 1 személy a rendbe tételét – mint a kavicsos út leaszfaltozását, ravatalozónál az eső elleni védelmet. Öt személy kérdőívében szerepelt valamilyen megfogalmazásban a helyi konyha üzemeltetése, az önellátás, helyben megtermelt alapanyagok. Szintén a válaszolók 10% véli úgy, hogy nagy szükség van munkahelyek teremtésére. Ilyen arányt képviselt az új, régi rendezvények, fiatalok közösségi életének fellendítése, programok szervezése, az idegenforgalom, turizmus, sport lehetőségek megteremtése. Egy-két kérdőíven szerepelt még a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása, a jobb kommunikáció a település lakosságával, a bizalom újraépítése az önkormányzat és lakosság között, egymást segítő szellemiség erősítése.

A második kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság szükségesnek tartja-e újabb épületek létrehozását, vagy a meglévőket fejlesztenék inkább.
A válaszolók 80%-a úgy gondolja, hogy a meglévők felújítására, bővítésére, rendben tartására van szükség inkább, mint újak létrehozására. Illetve a meglévők tartalommal történő feltöltésére. Itt is legalább a válaszolók 10%-a jelezte, az élelmiszerbolt, zöldséges, termelői piac létrehozását, kialakítását, illetve a buszmegállók itt is szerepeltek. Felmerült a régi TSZ épületek és magtár megmentése is. Egy javaslatként megfogalmazódott hospice-ház megvalósítása is, mely mellett még a következő ötletek kerültek leírásra: húsbolt, étterem, mozi, klubhelyiség főként fiatalok részére (akár meglévő épületben is), csokiüzem/árusítás visszaállítása, cukrászda. Internet pont, fénymásolás (úgy tűnik, sokan még mindig nem tudják, hogy a könyvtárban internetezni is lehet, a fénymásolást jó lenne ott is megoldani!).
Javaslat: ua. mint előbbiekben.

Arra a kérdésre, hogy melyek azok a rendezvények, amelyek szükségesek, sikeresek, amiket ezután is tartsunk meg az alábbi vélemények érkeztek címszavakban és számszerűsítve. Falunap 29, szüret 21, Búcsú 16, Remélés 13, Advent 11, Augusztus 20-a 9, Majális 8, Karácsony 7, Szent Iván Napja, Májusfaállítás, Doni hősök megemlékezése, farsang 1-1 esetben szerepelt. Új ötletként merült fel a karácsonyi „doboz” akció a rászorultaknak, a Szent Iván Éji Nap „feltámasztása”. Láthatóan az eddigi rendezvényeket sikeresnek tartják. Több esetben emelték ki a majálist ne hagyjuk „elsorvadni”, autómentes nap, sportrendezvények kerültek még megemlítésre, illetve a meglévő rendezvények dicsérete. Van, aki szerint csak akkor legyenek szabadidős programok, ha az infrastruktúra rendben van.

Következő kérdésként szerepelt, hogy milyen javaslatok lennének, új, a közösséget megmozdító rendezvények szervezésére.
A kérdésre az 51 főből 16 személynek nem volt javaslata. A válaszolók közül pedig az alábbi javaslatok érkeztek. A Faluházban rendszeres programok (kemencében sütés, kézművesség), igazi rétesnap. Előadások szervezése: egészséges ételek, környezetvédelem. Táncos-zenés mulatságok, felnőtt színjátszó kör. Egy-egy szalonnasütés, pincebuli egy-egy egyesülettel. Nyitott pincék, szőlész-borász bemutatók, főzőversenyek szervezése. Pogácsafesztivál. Nosztalgia diszkó az idősebb, modern diszkó a fiatalabb korosztály számára. Internet-kávézó. Novajról elszármazottak találkozója. Képviselők által támogatott utcai közösségi találkozók. Néptánc estek, szilveszteri bál, színházi előadások, filmvetítések, népfőiskola, kosaras bál. Fiatalítás: faluvédőknél, hagyományőrzőknél.

Az idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos kérdésre az alábbi javaslatok érkeztek.
Étkezési lehetőség helyben. Nyitott pincék/porták. Sok, jó marketing a rendezvényekről. Wellness szálloda, gyógy-fürdés. Vadászat, borászat, gasztronómia: a vendégházakban helyi jellegű ételek sütése, főzése. Pincék interneten történő hirdetése. Faluház udvarán táboroztatás. Kerékpáros turizmus elősegítése (bükkaljai kerékpár túraútvonal kialakítása). A bronzkori földvár hasznosítása, turistaút kialakítása a Kaptár-kövekhez. Pihenőpark. Média megjelenés (pl. Ízőrzők, Gasztroangyal). Meleg vizű forrásunk kiaknázása. Megfelelő zöld terület kialakítása: nem ételhez kapcsolódó rendezvények pl. szeretet hétvégéje. Szüretkor dolgozó kisgép felvonulás.

Arra kérdésre, hogy szívesen vennének-e részt társadalmi munkában 28-an pozitív választ adtak, de ezek közül sem mindenki adta meg az elérhetőségét.

Az Egyéb javaslatok, észrevételek kérdésköréhez az alábbi megjegyzések érkeztek. A novaj.hu honlap legyen naprakész. A Petőfi S. u. 37. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan úttá történő átminősítése és a pincék szennyvízre történő bekötése. A posta nyitva tartása dolgozó ember számára nem felel meg, jó lenne legalább heti 1 napon délután, este az ügyek intézésére lehetőséget adni. A testületi ülések utólagos közvetítése a novaji TV-n. Az öregek, mozgáskorlátozottak, egyedülállók, akik nehezen mozognak, bizonyos napokon a község kisbuszával az SZTK-ba való szállítása. A falu kül-, és belterületén (főleg persze a faluvégen) szabadon kóborló lovak kártételét – ami már jó ideje zajlik – ideje lenne hatóságilag megfékezni. Minden évben 1-1 fiatal és idős embernek elismerést lehetne adni a faluért tett kiemelkedő munkájáért. A novaji fiatalok megtartása, a jelenlegi mélypontból való eltávolítása, illetve segítése. Novajon a futballnak sok évtizedes hagyománya van. Ide kapcsolódó észrevétel még a focipályán a nézőtér kialakítása, mert jelenleg csak egy oldalon van (annak is 3/4 részén) nézhető egy meccs. Ebben az esetben a futópálya használatának igényét is fel kellene mérni, mert jelenlegi állapotában nem használható, csak a helyet foglalja. Iskolai néptánc tanítás. Bolhapiac. Az önkormányzat kis buszát időnként a lakosság is igénybe vehesse, egy-egy bevásárlás, vagy a városban történő ügyintézés kapcsán. A temetőbe egy urnatemető kialakítása. A László és a Mezőkövesdi úton a házak megrepedeznek az Rt. kamionjaitól, ami nagyon-nagy forgalmat bonyolít le. Az út nem bírja. El kéne, hogy tereljék a forgalmat. Az utat pedig meg csináltatni az Rt-nek.

Novaj, 2014. február

Az összefoglalást készítették:
Pintérné Dobó Tünde, Barta Roland képviselők

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek