Összefoglaló a 2016. február 25-ei soros testületi ülésről

A testület elsőként elfogadta a Pénzügyi Bizottság elnöke által benyújtott előterjesztést, melyben megállapításra került, hogy a testület tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a törvényi előírás szerint eleget tettek, mivel ennek hiányában nem gyakorolhatják testületi jogaikat.

A Heves Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta Novaj Község Önkormányzatának rendeletét a helyi adókról, melynek szövegezésében módosítást kért. A helyi adók fajtáiban, mértékében változás nem történt. A rendelet elfogadásra került.

Pintérné Dobó Tünde a napirendek között a 2016. évi remélés kapcsán megköszönte mindenki munkáját. Elmondta, hogy a rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a tapasztalatok összegzésre, kiértékelésre kerültek, melynek figyelembe vételével kerül megszervezésre a jövő évi remélés 2017. február 25-én.

A 2016. évi költségvetés két fordulóban kerül megtárgyalásra, az ülés folyamán ismertetésre kerültek a költségvetés főbb bevételi és kiadási sorai. A végleges költségvetés elfogadására rendkívüli testületi ülés keretében kerül sor, várhatóan jövő hét folyamán.

A polgármester asszony részéről benyújtásra került az ez évi rendezvényterv. Ismertette az egyes rendezvényekkel kapcsolatos elképzeléseket, terveket. A rendezvényterv elfogadására a Közjóléti és Kulturális Bizottság véleményezése után kerül sor, a következő soros ülésen.

A falugondnoki állásra két személy nyújtott be pályázatot. A pályázatokat a képviselő testület megkapta. Ez alkalommal is jelezte a feléje lakosság részéről érkező problémákat a polgármester felé. A pályázatokkal kapcsolatosan egyszemélyi felelősként a polgármester döntött a testület véleményének meghallgatásával. A falugondnoki munkakör betöltésére Szerencsi Miklóst választotta, 1 éves határozott időtartamra, változatlan feltételek mellett.

Az aktuális kérdések között rendezésre került Demkó Miklós vállalkozó több éve húzódó ügye még a ravatalozó felújítása kapcsán. Az Ostoros-Novaj Sport Egyesület támogatási kérelmében is döntött a testület. Az egyesületnek díjmentes használatba adja a futballpályát és a hozzá tartozó öltöző létesítményt, egyben felvállalja ennek üzemeltetési (víz, villany, gáz, stb.) költségét, mely éves szinten közel 500 ezer forint. Döntött arról is, hogy kérelem alapján továbbra is bérbe adja művelésre a Rákóczi Ferenc út 15. sz. alatti kertet. Az Egri Borút Egyesület megkereste önkormányzatunkat tagsági viszony létesítése céljából, a testület további tájékozódás után dönt a felvételi kérelméről.

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek