Képviselő-testületi soros ülés – november 24

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján november 24-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Rendelettervezet az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet tervezete

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Beszámoló az I-III. negyedéves gazdálkodásról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin, Dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Beszámoló a szociális gondozói tevékenységről

Előterjesztő: Kaprosné Zeke Anikó
Előkészítő: Kaprosné Zeke Anikó

Óvodavezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Tájékoztató az önkormányzati adóhatósági munka tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Aktualitások

Kerekes József közterület használata iránti kérelme
Novaji Faluvédő Egyesület 2017. évi támogatása
Hóeltakarító berendezés beszerzése
Tarnamenti Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodás
Bölcsőde létrehozása
Remélés előkészítése

Melléklet

Az önkormányzat kéri a helyi boros gazdákat, hogy ajánljanak fel adományként bort a forraltbor elkészítéséhez!

Vigyázat , ismét trükkös csalás!

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
3300 Eger, Eszterházy tér 2.
Tel: (36) 522-111, Fax: (36) 522-111/10-65
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 112

Bűnmegelőzési Hírlevél

Nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni a hívott félt. Kérjük, ne dőljenek be a csalóknak!

Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös csalások újszerű elkövetési módja. Ennek lényege, hogy ismeretlen személyek többnyire számkijelzés nélkül, esetenként számkijelzéssel telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagy értékű tárgyat nyertek. A csalásra irányuló telefonálás elkövetője nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson végre. A becsapott félt egy a lakhelyéhez közeli ATM automatához irányítja és ott az általa diktált tranzakció végrehajtására kéri. Ezt szabja feltételül annak érdekében, hogy az elnyert pénzösszeg átutalható legyen a sértett bankszámlájára.

A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több százezres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagy értékű tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget tesz és 15 ezertől akár 180 ezer forint nagyságig a csaló által diktált számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt ATM automatánál.  Azonban ezt nem követi az ígért nyeremény átadása, átutalása.

A csalók a hívott fél korosztályához igazodnak és készpénzt, vagy nagy értékű márkás termékek nyereményének ígéretével próbálják azokat megtéveszteni.

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne hajtsák végre. Kérjenek egy visszahívható központi számot. PIN kódjukat illetékteleneknek ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es “Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Ideiglenes bejárat lezárás

Térkövezési munkálatok miatt 2016. november 7-től (hétfő) várhatóan két hét időtartamra lezárja a Markhot Ferenc Kórház a Knézich utcai, Hotel épületbe vezető bejáratát. Az intézmény többi bejárata változatlanul biztosítja a bejutást.

A kivitelező és a kórház  a betegek, hozzátartozók türelmét kéri.

Képviselő-testületi soros ülés

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján 2016 október 27-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Tájékoztató lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Tájékoztató a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szerencsi Miklós Polgárőr Parancsnok
Előkészítő: Szerencsi Miklós Polgárőr Parancsnok

Tájékoztató a Novaji Faluvédő Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Fórizs Tibor Elnök
Előkészítő: Fórizs Tibor Elnök

Tájékoztató a Novaji Asszonykórus tevékenységéről

Előterjesztő: Juhász Józsefné Alelnök
Előkészítő: Juhász Józsefné Alelnök

Helyi adók típusának és mértékének a felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Aktualitások

Pénzkezelési Szabályzat elfogadása
Gondozási Központ átszervezése

Melléklet

Család- és Gyermekjóléti Központ Telefonos Ügyelete

Hívható az Egri Járás területéről
Hétköznap hétfő – csütörtök 17:00 – 08:00-ig
Hétvégén péntek 16:00-től – hétfő 08:00-ig
a 06-80/630-113-as zöld számon.
(a hívás ingyenes)

Márton napi mulatság

plak-marton-napi-20161