Hölgytorna

By | 2016-10-25

50-60-70 évesek és szépkorúak részére

Minden szerdán 18-19.30-ig

Táncos torna testnek és léleknek!

TÁNC-TORNA-MASSZÁZS-JÓKEDV-MÓKA-KACAGÁS-TEÁZÁS

„„„TÁNCOLÓ IBOLYÁK”””

400 Ft/alkalom

Indul 2016. november 9.-én

Jelentkezés Szabó Ibolyánál

(30-244 1760)

A tánc gyógyít,

                      a zene gyógyít!

Falugyűlés

By | 2016-10-10

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19. napján (szerdán) 17.00-órai kezdettel FALUGYŰLÉST tart.

A Falugyűlés helye: Novaji Művelődési Ház,
II. Rákóczi Ferenc u. 5.

A Falugyűlés témái:

  • I. DIGI Kft. ajánlata jeltovábbításra alkalmas állomás létesítésére
  • II. Tájékoztatás Novaj település gazdálkodásáról

A megjelölt témákon túl felvetett problémákra, kérdésekre a Polgármester és a Képviselő-testület tagjai valamint az Aljegyző választ adnak.

Novaj Község Önkormányzata pályázatot hirdet

By | 2016-10-08

Novaj Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Novaji Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3327 Novaj, Mátyás út 1 .

Continue reading

Álláshirdetés!

By | 2016-09-30

Az óvodában sajnálatosan megürült dajka munkakör betöltésére sürgősen jelentkezőt keresünk, azonnali kezdéssel.

Novaj Község Önkormányzata

36 789 061 | 36 787 709 | 30 339 61 87

Képviselő-testületi soros ülés

By | 2016-09-22

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján szeptember 29-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin, dr. Fodor Ferenc aljegyző

Beszámoló az I. féléves gazdálkodásról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin, dr. Fodor Ferenc aljegyző

Beszámoló a nyári rendezvényekről

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Beszámoló az Iskola 2016/2017-es oktatási év beindításáról

Előterjesztő: Benkéné Kovács Erzsébet
Előkészítő: Benkéné Kovács Erzsébet

Beszámoló a Novaji Napközi otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési év beindításáról

Előterjesztő: Ferencz Miklósné Mb. Óvodavezető
Előkészítő: Ferencz Miklósné Mb. Óvodavezető

Aktualitások

Csapadékvíz elvezetése iránti pályázat előkészítéséről szóló beszámoló

Melléklet