Polgármesteri bemutatkozás

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

   1970-ben születtem, Gyöngyöshalászon nőttem fel, ott jártam általános iskolába. A gimnáziumot Gyöngyösön végeztem, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szereztem általános orvosi diplomát 1994-ben. Férjem családja közelében, az egri kórházban helyezkedtünk el mindketten, de néhány hónap múlva megszületett első gyermekünk, majd sorban a további három, így én a közel 20 évet a családom gondozásával töltöttem. Mind a négy gyermekem Novajon járt óvodába, iskolába, kötelességemnek érzem harcolni az intézmények megmaradásáért!

   1997-ben két gyerekes ifjú házasokként kerültünk Novajra, ahol nagyon hamar befogadott a közösség, az óvodai rendezvényeken összebarátkoztunk a hasonló korú gyerekeket nevelő családokkal. Összetartó, jó kedélyű, dolgos embereket ismertünk meg, akik közé öröm volt tartozni. Az évek során egyre több társadalmi megbízatással tiszteltek meg a falubeliek, voltam évekig az óvodai Szülői Munkaközösség vezetője, 2007 óta pedig az iskolai SZMK elnöke vagyok.

   A falu rendezvényein, a közös társadalmi munkákban, a Zöld Szív mozgalomban aktívan részt vettem. Bekapcsolódtam a Faluvédő Klub, majd később Faluvédő Egyesület munkájába, néhány évig vezetőségi tagként segítettem a faluszépítés-hagyományőrzés ügyét. A Hegyközségben is szerepet vállaltam, a jelölő bizottságban dolgozom.

   2005 óta az Asszonykórus tagja vagyok. 2010-ben Novaji Hagyományőrző Egyesület néven megújítottuk a kórust, számos új tag csatlakozott . Az új összetételű énekkar az eltelt 5-6 évben újra elnyerte a legmagasabb országos, sőt Kárpát-medencei díjakat, erős szakmai zsűrik elismeréseit. Minden fellépésünkkel Novaj hírét visszük az országban és a határon túl. Az egyesület elnökeként sok hasznos tapasztalatot szereztem a csapatépítésben, a rendezvényszervezésben, az egymással és a többi civil szervezettel való együttműködésben. A kórusbeli munkám révén sok idős embert ismertem és szerettem meg, mindig igyekeztem az ő fejükkel gondolkozni, a tapasztalataikat felhasználni a közösség fejlesztésére. 2013-ban létrehoztunk egy állandó kiállítást a könyvtárban az „Asszonykórus története” címmel.

   Polgármesterként szeretném azt a sok szeretetet és bizalmat megszolgálni, amit ettől a falutól kaptam. Azt a szellemet kell erősíteni, amely befogad, amely érzékenyen reagál az emberek igényeire. Olyan települést építeni, amely egyaránt otthona az idősnek és fiatalnak, ahol öröm élni, öröm részt venni a közös tevékenységekben, ahol fejlődés, rend és tisztaság fogadja az idelátogatót, hogy megtapasztalja a novajiak nagyvonalú vendégszeretetét.

   Amely település nem használja ki az összes lehetőséget, menthetetlenül lemarad, elvész. A falunak fejlődnie kell! A sok-sok év alatt kiépített kapcsolatainkat felhasználva ezt a fejlődést fogom szolgálni. Határozottan és igazságosan.

    A feladat súlyát átérzem, de erősen hiszem, mert megtapasztaltam, hogy egy jó szóval sokszor többre haladunk, mint gondolnánk. Újra meg kell tanulnunk nyíltan beszélni egymással, mert csak EGYÜTT lehet cselekedni!