Tájékoztatók


Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Az eljárás menete:

 • Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
 • Az engedélyezési eljárást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.
 • A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
 • A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
 • A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.
 • Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.


A papírhulladékot kihelyezhetik zsák nélkül összekötözve, a szolgáltató által biztosított zöld zsákban, illetve bármilyen átlátszó műanyag zsákban, amelyben elhelyezhetők az italos karton dobozok, gyümölcsleves, tejes többrétegű italos karton dobozok
A szelektív hulladékgyűjtő zsákokba csak a felsorolt csomagolási hulladékokat helyezhetők el!
Fémhulladék:

 • italos fémdoboz
 • alufólia
 • alumínium tálca

Kérjük, a zöld gyűjtőzsákba csak tiszta, „laposra taposott” hulladékokat tegyenek, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.

Ami a zöld papíros zsákba kerülhet:

 • vegyes papír hulladék
 • újság
 • folyóirat
 • szórólap
 • füzet
 • könyv
 • kartondoboz (lapítva)

Kérjük, a zöld gyűjtőzsákba ne tegyenek zsíros, olajos illetve szennyezett papírhulladékot.

Ami a zöld műanyagos zsákba kerülhet:

 • PET (műanyag) italos palackok
 • tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (tusfürdő, testápoló, mosogató)
 • fóliák (reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák)

A zsákokat csak azok igényelhetik (a Városgondozás Kft. ügyfélszolgáltai irodáján), akiknek hulladékszállítási díj tartozása nincs. A szelektív hulladékgyűjtő zsák elvitele után a cserezsákok kihelyezését a járat dolgozói végzik. A zsákokat bekötve, a meghirdetett szállítási napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni. A szelektív hulladékgyűjtés a lakosság számára térítésmentes!

Háztartási hulladék szállítás

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy amennyiben a heti háztartási hulladék meghaladja a kuka méretét, annak elszállításra mindenkinek lehetősége nyílik az alábbiak szerint:az alsó buszmegállónál üzemelő presszóban 450,- Ft/zsák áron juthatnak hozzá hulladékgyűjtő zsákokhoz, melyet az esedékes személyszállítás időpontjában a kuka mellé helyezve (csak ebben a zsákban) a szolgáltató elszállít, a szállítás díját maga a zsák ára tartalmazza.

Az illegális szemétlerakás szankcionálásra kerül!

Amennyiben ilyen jellegű cselekmény bárki tudomására jut, kérjük a Polgármesteri Hivatalba haladéktalanul tegye meg bejelentését a +36 36 789 061-es telefonszámon! Vigyázzunk falunk tisztaságára! Kérjük óvjuk, védjük, figyeljünk együtt környezetünkre!


A 2016. évi adóhatósági munka tapasztalatai alapján az alábbiakról szeretném tájékoztatni Önöket.

Az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltségének, mint adóhatóságnak nem célja az, hogy az adótartozásokat pénzintézetnél vezetett számlára eszközölt inkasszóval, munkabérből történő letiltás útján, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal segítségét igénybe véve hajtsa be. A felsorolt behajtási módok csak a legvégső eszközök az adóhatóság kezében.

Erre figyelemmel kérem Önöket, hogy a Novaji Kirendeltségtől kapott értesítőkben megjelölt tartozás rendezése érdekében, amennyiben annak egy összegben történő teljesítése nem lehetséges, fizetési könnyítés igénybe vétele céljából keressék fel a Kirendeltség aljegyzőjét.

A 2016. évben, aki kérelmezte a fizetési könnyítés lehetőségét, kivétel nélkül pozitív elbírálásban részesült.

Amennyiben fizetési könnyítés iránt kérelmet nem terjesztenek elő, és a végrehajtási eljárás megindul az adótartozás behajtása iránt, ezt követően fizetési könnyítés iránti kérelmüket a Novaji Kirendeltségnek már nem áll módjában elbírálni.

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek