Ülésezett a képviselő testület

2015. október 29-én (csütörtök) tartotta meg soros ülését a képviselő testület. A napirend szerint beszámolt 2015. évi tevékenységéről a Polgárőrség, a Novaji Faluvédő Egyesület, és a Novaji Asszonykórus. A testület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta, megköszönve minden egyesület a köz érdekében végzett munkáját.

Érdeklődés esetén a beszámolók a hivatalban rendelkezésre állnak, illetve a itt megtalálhatók.

Megtárgyalásra került a helyi adók típusának és mértékének felülvizsgálata, mellyel kapcsolatban a testület úgy határozott, hogy a 2016-os év vonatkozásában nem kíván újabb adófajtát kivetni, és a meglévő adók mértékét sem emelni.

Aktuális:

  • Változás történt a községi könyvtáros személyében, mely  feladatot jelenleg Barta Kinga látja el, a nyitva tartási időről a www.novaj.hu honlapon tájékozódhat.
  • Novaj község a szociális tűzifa pályázaton az igényelt, 54 köbméter mennyiségű tűzifát elnyerte, melynek kiosztása a jogszabályi előírásokat figyelembe véve az előző évek gyakorlatának megfelelően történik.

A képviselő testület az ülésen jelezte a feléjük érkező temetővel kapcsolatos észrevételeket. A temető gondozását, karbantartását az Önkormányzat igyekszik folyamatosan biztosítani, melyet sokszor befolyásol az időjárás, a gépek állaga és állapota, és az emberi erőforrás hiánya is. 

Az önkormányzat a temető ún. közös használatú részeit, illetve a gazdátlan sírokat és környékét gondozza közszolgáltatásként, kérjük ezért a saját sírok körüli fűnyírást, takarítást mindenki magának végezze el.

A testületi ülésről készült jegyzőkönyvek és anyagok a hivatal ügyfélfogadási idejében megtekinthetők.

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek