Három hektárnál kisebb térmértékű földrészletek hirdetmény közzétételével történő értékesítése

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom. A  szervezet a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási…

Kötelező veszettség elleni eb oltás

Tisztelt Ebtartó! Ezúton értesítjük, hogy Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség elleni eb oltás 03. 28 – án szombaton, pótoltás: 2020. 04. 26 – án vasárnap a következő időpontokban és helyeken: Sportpálya                  900-1000 óráig Ecséd Községi Önkormányzat parkolója: 1000-1200 óráig Művelődési ház:       1200-1300 óráig tart. Az oltás díja: 4.500,- HUF, amely tartalmazza a kötelező…

Szomszéd települések találkozója

Február 4-én Ecséd Községi Önkormányzatnál Boldog, Csány, Hort és a vendéglátó Ecséd település polgármestere  jött össze tapasztalatcserére, jó gyakorlatok megosztására. A meetingen részt vett Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője is. A program az  “A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg.

Statisztikai adatgyűjtés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ecséd településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végrea korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző…

Közmeghallgatás-összefoglaló

január 28-én 09.00 órai kezdettel Maksa Mátyás polgármester Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nagytermében közmeghallgatást tartott. Tájékoztatást adott a 2019. évben elvégzett feladatokról, a 2019. költségvetési évről. Eszerint az Önkormányzat a 2019-es évben 722 millió forintból gazdálkodott. A Központi Konyha már korában hozzácsatolásra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvodához, a 2019. évben újabb bővítésre került…

Civilfórum-összegfoglaló

   január 21-én került sor a civil szervezetek fórumára az Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nagytermében. Maksa Mátyás polgármester értékelte a 2019. évi munkát, megköszönte a szervezetek együttműködését. Tájékoztatást adott a 2020. év főbb programjairól, jeles napjairól. Polgármester úr elmondta, hogy szeretné a civilszervezeteket a település életébe még intenzívebben bevonni, s mellettük megszólításra kerülnek a…

Közmeghallgatás

Ecséd Községi Önkormányzat képviseletében Maksa Mátyás polgármester tisztelettel meghívja Önt a soron következő lakossági rendezvényre. Közmeghallgatás Napirendi pontok: Beszámoló a 2019. évben elvégzett feladatokról Tájékoztatás a 2020. év terveiről   Időpont: 2020. január 28. 09.00 óra Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat, nagyterem     Maksa Mátyás polgármester Kép forrása:https://www.google.com/search?q=k%C3%B6zmeghallgat%C3%A1s

Tájékoztatás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. §-a alapján méltányosságból igénybevehető pénzbeli ellátásokról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. § (5) bekezdése, valamint a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 2017/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 31/F-31/G §-a alapján az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti. Egyszeri segély évente csak egy esetben engedélyezhető. A…

Tájékoztatás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a alapján igényelhető kivételes nyugellátás emelésről, illetve egyszeri segélyről

Egyszeri segély A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Kormányrendelet 72/B §-a alapján egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a 75 000 Ft-ot,…

Karácsonyi varázslat

December 20-án a Művelődési Házban az Ecsédi sztárpillanatok keretében Ecséden élő, ecsédi származású fiatal tehetségek szórakoztatták a rendezvényen megjelenteket. Tóth Roland interaktív bűvészkedéssel varázsolta el a nagyérdeműt. Ivácsony János a humoros történeteivel okozott örömteli perceket. Ambruzs Berill operett slágerekkel kápráztatta el a közönséget.

Karácsony felé

Karácsony felé közeledve a Nők Klubja a Községi Könyvtárban december 17-én ünnepelni ült össze. Maksa Mátyás polgármester Ron Cristian gondolatával kívánt áldott, szeretetteljes ünnepet: “Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban……

Belföldi tanulmányút Kalocsán

December 11-én Maksa Mátyás polgármester és az Ecsédi Polgármesteri Hivatal dolgozói Kalocsára látogattak el. A belföldi tanulmányút a tapasztalatszerzést célozta, melynek keretében Kalocsa nevezetességeit és értékeit tekintették meg a részt vevők. A z érseki palota kiállító termének ritkaságait tekintették meg, a könyvtárban a híres barokk olvasótermet járták végig, majd megismerkedtek a főszékesegyház történetével. Ezt követően…

Innovatív nők

Innovatív nők címmel december 9-én vette kezdetét az a több modulból álló programsorozat, amely azt célozza, hogy a településen élő sikeres nők szakmaiságát bemutassa, ízelítőt adjon a nagyközönség számára is egyes mesterségekről. Első alkalommal Maksa Mátyásné mutatta be ünnepi hangulatú mézeskalácsait, majd ezt követően a vezetésével különböző mézesfigurákat díszíthettek a jelenlevők. Szőke Eszter horgolt karácsonyi…

Karácsonyi ajándékozás

Karácsonyhoz közeledve az ünnepi programok részeként az 1-3 éves korú gyermekek szülei ötezer forint értékű élelmiszercsomagot vehettek át Maksa Mátyás polgármestertől, míg a 70 év feletti lakosok hétezer forintos csomagban részesülnek. Az óvodás és iskoláskorú gyermekek színházlátogatáson vesznek majd részt.

Nagyi a neten

„A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében Nagyi a neten programban az idősebb korosztály internet használatát segítő oktatáson vehetnek részt több alkalommal az Ecséd Községi Önkormányzat nagytermében. A kiscsoportos oktatás hatékonyan segíti az ismeretek elsajátítását, ezzel is hozzájárulva a digitális írástudás alkalmazásképes birtoklásához.

Baba-mama Mikulás

December 6-án délelőtt a Községi Könyvtárba a Baba-mama Klubba érkezett a Mikulás. A jelenlévőket Maksa Mátyás polgármester köszöntötte és egy-egy Mikulás csomaggal kedveskedett a kicsinyeknek. Ezt követően vidám játékkal, beszélgetéssel múlatták az időt a résztvevők.

Babák köszöntése

A hagyományhoz híven Ecséden 2019. december 5-én került sor az év során született 25 baba köszöntésére  az Ecséd Községi Önkormányzat nagytermében. Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a szülőket egy kedves történettel, majd ezt követően az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda nagycsoportosainak műsorát tekinthették meg a résztvevők. A polgármester minden családnak tízezer forintos támogatást nyújtott át egy kis édességcsomag…