FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot arról, hogy 2016. június 31. napjáig mindenkinek lehetősége van díszpolgári címre jelölni olyan személyt, aki hosszú időszakon át kiemelkedően segítette Novaj Község felemelkedését, az itt élő lakosok életkörülményeinek javítását, a település anyagi és kulturális gyarapodását, hatékonyan munkálkodott a falu hírnevének öregbítésén, és aki ezért kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel e kiemelkedő elismerésre méltó.
A jelölőlapokat a COOP ABC-ben, a Privát ABC-ben és a Polgármesteri Hivatal épületében lehet kérni.
Várjuk javaslataikat!
Novaj, 2016. június 22.

Tisztelettel

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin s.k.
polgármester

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek