Megváltozik a lomtalanítás

Lomtalanítás 2018.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltató 2018. január 01-től egész évben – folyamatosan (munkanapokon) -, a közterületek rendjének és tisztaságának érdekében házhoz menő lomtalanítást vezet be, mely évente egyszer, maximum 2 m3-ig, ingyenesen igényelhető, e fölött egyedi megrendeléssel, díj ellenében vehető igénybe. A 2 m3 feletti lom elszállítását csak külön megrendelésre végezzük el, melynek díja m3-ként 3 100,- Ft+Áfa. Ebben az esetben kérjük, hogy külön egyeztessenek a kollégákkal.

 

Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes a lakossági ügyfelek számára!

Fontos tudnivalók:

A házhoz menő lomtalanítást igénybejelentés alapján, a lakossal egyeztetett időpontban végzi a közszolgáltató azon ügyfeleknél, akiknek nincs hulladékszállítási díj tartozása.

A bejelentést a választott lomtalanítási időpontot megelőző 10 munkanappal előre fogadjuk el, amit a jelentkezés megadásakor, kérjük, hogy vegyenek figyelembe!

Az igénybejelentés történhet:

 • személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (3300 Eger, Homok utca 26.),
 • vagy a https://www.egrihulladek.hu/lomtalanitas oldalon található elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével:
 • a jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és csak a visszaigazolt címről szállítjuk el a kihelyezett lomot, mely minden esetben a megküldött e-mail címre, vagy a megadott telefonszámra történik majd.

 

A végleges megerősítést, mely azt tartalmazza, hogy az igénylő jogosult a lomtalanításra, egy későbbi időpontban a lomtalanítást megelőző 4. munkanapig megkapja minden jelentkező a korábban megadott e-mail /vagy telefonos elérhetőségére.

Felhívjuk a jelentkezők figyelemét, hogy az automatikus (bejelentett) és a végleges visszaigazoló e-mailt is minden esetben őrizzék meg postafiókjukban a későbbi egyeztetések miatt, ennek hiányában a kollégák nem tudják az elmaradt/teljesítetlen lomtalanításból adódó reklamációt elfogadni!!!

Jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a megadott adatok és az előzetesen kialakított járattervek figyelembevételével határozzuk meg a lomtalanítás időpontját (mely pár nappal módosulhat az előre tervezett időponttól), erről mindenképpen küldünk megerősítést a megadott email címre, ill. telefonos elérhetőségre.

Amennyiben a lomtalanítás a lakos hiányából nem teljesül (nem jelenti be, hogy mégsem alkalmas az adott nap a lomtalanításra), úgy lehetősége van még egyszer jelentkezni. A lemondást kérjük, mihamarabb jelezzék a szállítás részére!

Figyelem:

 • Csak az időben bejelentett és visszaigazolt jelentkezés alapján szállítjuk el a lomhulladékot, melyet az adott napon reggel 6 óráig kell elhelyezni a lakóingatlanok elé!
 • Telefonon történő lomtalanítási jelentkezést Társaságunk nem fogad el!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos!

A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetniük!

A lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón kívül más által történő elszállítása jogtalan elszállításnak minősül.

 

Kérjük, hogy az alábbi adatokat mindenképpen adják meg a lomtalanítási igény bejelentéséhez:

 • lomhulladék típusa (nagydarabos, dobozolt, zsákos stb.)
 • lomok elszállításának kívánt időpontja
 • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, telefon, E-mail)
 • vevő (fizető) azonosító (Amennyiben még nem rendelkezik vevőkóddal kérjük keresse fel az adatok egyeztetése céljából Ügyfélszolgálatunkat!)

 

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

 

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

 • kommunális hulladék
 • építési törmelék
 • gumiabroncs
 • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
 • zöldhulladék
 • elektronikai cikkek
 • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek), valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az előre nem egyeztetett lomhulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül.

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.

 

 

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek