Bővültek az áldozatok jogai

bűnmegelőzés

Bővültek az áldozatok jogai

A 2015. évi CLI. Törvény jelentősen módosította a sértetteket a büntető eljárás során megillető jogokat.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény a következő fontos dolgokban változott:

  • Elhunyt sértett helyébe léphet más, aki gyakorolja a sértetti jogokat
  • Pártfogó ügyvédet kaphat az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra
  • A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel történő írásbeli és szóbeli kommunikáció során egyszerű és közérthető módon fogalmazzon
  • Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással
  • A sértett kérheti, hogy a fogva tartott gyanúsított szabadlábra helyezéséről értesítsék
  • A sértett támogatása érdekében egy általa megjelölt nagykorú személy jelen lehet a meghallgatásán és azokon a nyomozási cselekményeken, amelyeken egyébként a sértett jelen lehet
  • 14 év alatti sértetteket a különleges meghallgató szobában kell meghallgatni, erről felvételt készíteni, hogy a büntetőeljárás további szakaszaiban már ne kelljen ismét elmondania az őt ért sérelmeket, hanem a felvétel áll rendelkezésre.

A TeSzedd mozgalom képeit, a képre kattintva tekintheti meg

TeSzedd - 2016

Új helyén az anyaágyakkal is felszerelt Gyermek osztály

Átköltözött új helyére, a Techológiai Tömb első emeletére a Gyermek osztály. A Markhot Ferenc Kórház nagyberuházása keretében elkészült új épülettömbben működik már a Központi Laboratórium, az eszközök sterilizálását végző Higiéniai osztály, a Sürgősségi Betegellátó osztály és itt kapott helyet az Országos Vérellátó Szolgálathoz tartozó Területi Vérellátó Szolgálat is.

A Gyermek osztály 10 kórterme vizesblokkokkal felszerelt, minden gyermek ágyhoz tartozik egy-egy fotelágy, az édesanyák számára.A falakat az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló iskolájának diák önkéntesei dekorálták, festették ki, így hangulatosabbá tették a kis betegek számára a környezetet. Az egri Festék Centrum pedig a szükséges anyagokat biztosította.
A Gyermek osztályhoz tartozó ambulancia a Technológiai Tömb földszintjén helyezkedik el, a gyermek szakrendelések pedig egyelőre a megszokott helyükön maradnak a Belgyógyászati tömb földszintjén.
Az új, végleges helyére került Gyermek osztályt az Árva-köz felől, a Belgyógyászati tömb és a Technológiai Tömb közötti lépcsőn feljutva lehet megközelíteni.

FALUGYŰLÉS 2016. május 5.

Novaj Községi Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát a 2016. május 5-én, csütörtökön 17 órától megtartandó FALUGYŰLÉSRE.  

Az ülés helye: Novaji Művelődési Ház (nagyterem)
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 5.

A Falugyűlés témái:

1.) 2016. évi költségvetés

2.) Tervezett beruházások, fejlesztések

2.1) Csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete a településen

2.2) Belterületi utak állapota

3.) Tájékoztatás a Novaji Általános Iskoláról

4.) 2016. évi rendezvények

5.) Javaslatok kérése díszpolgár személyére

A megjelölt témákon túl felvetett problémákra, kérdésekre a Polgármester és a Képviselő-testület tagjai valamint az Aljegyző választ adnak.

 

Indulnak a költözések az új épületbe

Először a Sürgősségi majd a Gyermek osztály

Megkezdődtek az elkészült új Technológiai Tömbbe (K épület) költözés munkálatai a Markhot Ferenc Kórházban. Az intézmény osztályai egy – egy kijelölt napon költöznek, miközben a betegellátást folyamatosan végzi a kórház. 2016. április 26-án reggel 7 órától a sürgősséggel érkező betegek ellátása már az új Sürgősségi Betegellátó osztályon történik a K épület földszintjén, (az SBO április 25-én éjszaka költözik át) míg a Gyermek osztály április 28-án kezdi meg a költözködést, és április 29 – én már az új épület első emeletén  fogadják a betegeket.

Képviselő-testületi ülés 2016. április 28.

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a  alapján 2016. április 28-án csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet törvényességi felülvizsgálattal

Előterjesztő: dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Lomtalanítás 2016. június 02.

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.Novaj településén a szokásos évi lomtalanítást 2016. június 02. (csütörtök) napon végzi. Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a megadott napon reggel 6 óráig helyezzék ki a „lomhulladékot” az ingatlan előtti közterületre.

A hulladékok elhelyezése:
A lomtalanítási hulladékot a gyűjtési útvonalon (lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel jól megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.
KIHELYEZHETŐ lomok:
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai hulladék, nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva, stb).
NEM KIHELYEHETŐ hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!
EZEKET A HULLADÉKOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELSZÁLLÍTANI!!!
A kikészített lomokat a Közszolgáltató a jelzett időpontban szállítja el. A később kirakott lomhulladékot a Közszolgáltató nem szállítja el. A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a Közszolgáltatón kívüli bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül.

A lomtalanítási akció kizárólag CSAK A LAKOSSÁG RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT!!!

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!
Köszönjük együttműködését!

3300-Eger, Homok u. 26.
Tel: 06-36/513-210
web: varosgondozaseger.hu ; egrihulladek.hu

Tavaszi nagytakarítás