TISZTELT EBTARTÓ!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel —háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem Novaj község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és azt 2015. február 28-ig eljuttatni szíveskedjen személyesen, vagy postai úton az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji kirendeltségéhez (3327 Novaj, II. Rákóczi F. u. 3.).

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető az Ostorosi Közös Önkormányzat Hivatal Novaji Kirendeltségénél, illetve letölthető a www.novaj.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft,

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy-hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni. – az ebösszeírásban microchip-el ellátott és az állatorVosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni. – az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal Novaji kirendeltségének munkatársai ellenőrizni fogják.

Együttműködését köszönöm!

Dr. Fodor Ferenc sk.
aljegyző

Szükséges dokumentumok:

Régebbi bejegyzéseink:

Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek