Orvosi rendelés március hónapban

By | 2019-02-27

Kedves Novajiak! 

Márciusban a rendelési idők a következők szerint lesznek:

Március 1. (péntek):              9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 4. (hétfő):               13:30-14:30               Dr. Darvai László

Március 5. (kedd):                 9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 6. (szerda):             13:00-15:00                Dr. Takács Mónika

Március 7. (csütörtök):         9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 8. (péntek):              9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 11. (hétfő):            13:00-16:00                Dr. Barta Bernadett

Március 12. (kedd):               9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 13. (szerda):           14:00-17:00                Dr. Barta Bernadett

Március 14. (csütörtök):       9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 18. (hétfő):            13:00-15:00                Dr. Barta Bernadett

Március 19. (kedd):               9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 20. (szerda):                    NEM LESZ RENDELÉS

Március 21. (csütörtök):       9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 22. (péntek):            9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 25. (hétfő):              8:30-10:30                Dr. Takács Mónika

Március 26. (kedd):               9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 27. (szerda):           14:00-17:00                Dr. Barta Bernadett

Március 28. (csütörtök):       9:00-12:00                Dr. Barta Bernadett

Március 29. (péntek):          13:00-15:00                Dr. Takács Mónika

A körzethez tartozó betegek megértését köszönöm!

Dr. Sereg Dóra

 

By | 2019-01-28

Ostoros-Novaj körzeti megbízott

Eszenyi Balázs rendőr főtörzszászlós

Telefon: +36-20-776-8064

 

 

Fogadóóra:

Ostoros: minden hónap első szerda, 16.00-17.00 óra között. 3326 Ostoros, Hősök tere 4. szám, Körzeti megbízott iroda.

Novaj: minden hónap első kedd, 15.00-16.00 óra között. 3327 Novaj, Rákóczi u. 3. szám, Polgármesteri Hivatal.

Utak síkosságmentesítése, hulladáékszállítás

By | 2019-01-28

Tisztelt Novaji Lakosok!

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól rendelkező GKM rendelet kimondja, hogy az út tulajdonosának „a téli időjárásnak a – forgalombiztonságot veszélyeztető – hatásait mérsékelni kell.”

Novaj Község Önkormányzata 2018. november 1-től 2019. április 15-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződést kötött egyéni vállalkozóval a község útjaira esett hó eltúrására.

A képviselő-testület meghatározta, hogy kinek a rendelkezésére, milyen sorrendben kell a munkát elvégezni. Erről a lakosságot tájékoztattuk.

Sajnos anyagi lehetőségünk erre az időszakra sem tette lehetővé, hogy a hó letúráson túl az esetenként szükségessé váló út síkosság mentesítését /érdesítést, oldóanyaggal való szórást/ is megrendeljük. Tapasztalatok szerint az utak síkossága – elsősorban a település domborzati viszonyai miatt – ez egy-egy időszakban több napos bosszúságot okozhat a lakóknak.

Ilyen időszakban problémás lehet az összegyűjtött kommunális hulladék elszállítása is.  Tudjuk, a település egyes utcáiból 2019. január 25-én nem szállították el a hulladékot.

Az első jelzések után azonnal kapcsolatba léptünk a szállítást végző kft-vel.

Arról tájékoztatott a hulladékszállítást végző cég, hogy a következő szállítási napon – amennyiben azt az utak állapota lehetővé teszi – a zsákokba kirakott plusz hulladékot is elszállítják.

 

Tisztelt Novaji Lakosok!

Megértésükben bízva, óvatos, közlekedésre kérjük Önöket.

Ezt követően keletkező hulladékszállítási problémáikat jelezhetik a 36/789 061 telefonszámon.

 

Novaj, 2019. január 28.

 

      Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin s.k.                                                Szabó Sándor s.k.

                       polgármester                                                                           aljegyző

Orvosi rendelés változás

By | 2019-01-17

Kedves Novajiak!

  1. január 17.-től – tartós helyettesítés miatt – az orvosi rendelés az alábbiak szerint alakul:

Jan. 17. (csütörtök):       8:00-11:00Dr. Veres Henrietta

Jan. 18. (péntek):           NEM LESZ RENDELÉS

Jan. 21. (hétfő):              8:30-10:30Dr. Takács Mónika

Jan. 22. (kedd):              8:30-10:30Dr. Takács Mónika

Jan. 23. (szerda):          13:00-15:00Dr. Takács Mónika

Jan. 24. (csütörtök):       8:30-10:30Dr. Takács Mónika

Jan. 25. (péntek):           NEM LESZ RENDELÉS

Jan. 28. (hétfő):              8:30-10:30Dr. Takács Mónika

Jan. 29. (kedd):              8:30-10:30Dr. Takács Mónika

Jan. 30. (szerda):          14:00-17:00Dr. Veres Henrietta

Jan. 31. (csütörtök):       8:00-11:00Dr. Veres Henrietta

 A két pénteki napon, amikor nem lesz rendelés, Barbi a novaji rendelőben megtalálható, sürgős esetben az ellátás az ostorosi rendelőben,

Dr. Darvai Lászlónál lesz (8-12 óra között).

A körzethez tartozó betegek megértését köszönöm!

 

Dr. Sereg Dóra

Lakossági és partneri felhívás Novaj község településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

By | 2019-01-16

Lakossági és partneri felhívás Novaj község településrendezési eszközök módosítása munkaközi szakaszához

 

Tisztelt Novaji Polgárok!

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom településünk Lakosságát, az Ingatlantulajdonosokat és az érintett Partnereket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve Novaj Községi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3124/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján módosítani tervezi a településrendezési eszközei egyes rendelkezéseit.

Ezen munka már 2017. év tavaszán megkezdődött, erről az előzetes tájékoztatási szakaszában közvetlenül tájékozódhattak az érintettek. A munka újabb szakaszába érkezett. A tervezett módosítások dokumentumai elkészültek, azok megtekinthetők és letölthetők lentebb, valamint ügyfélfogadási időben a Községházán (3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.).

A fenti dokumentumok véleményezéséhez, a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az érintettek részére Lakossági Fórumot tartunk, amelyre Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt.

A Lakossági Fórum helye:

Művelődési Ház (3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 5.)

Időpont: 2019. január 22. (kedd) 17 óra

A fórumon tájékoztatást adunk a tervezett módosításokról. Minden jelenlévő a tervezettel kapcsolatban kérdéseket tehet fel, elmondhatja észrevételeit, javaslatait. Ezt megelőzően írásban, elektronikus úton is élhetnek a lehetőséggel a novajph@novaj.hu e-mail címen.

Jogszabályok szerint a fórumot követő 8 napon belül is élhetnek jogaikkal.

Az Önkormányzat nevében szeretettel meghívok és várok minden érdeklődőt.

 

Tisztelettel:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

 polgármester sk.

 

*figyelem, a fájlok nagyméretűek