Bűnmegelőzési tanácsok nyárra

Vízparti veszélyek

Elérkezett a nyár, a jól megérdemelt pihenés, nyaralás ideje. Nyáron mindenki igyekszik minél több időt strandolással tölteni. Azonban – akár folyóvíz, akár tó mellett, akár egy fürdő medencéiben strandolunk – a fürdőzés veszélyeket is rejt.
A meggondolatlanság, az alapvető szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.

Fürdőzés

A veszélyes , fürdésre alkalmatlan helyeket „ FÜRÖDNI TILOS” táblával jelzik. Különösen veszélyesek a bányatavak, az állandóan változó vízmélység, és hőmérséklet különbség miatt.
A folyóvizekben (folyók, vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak) fürödni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve kijelölt fürdőhelyek. Szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket szakemberek választják és jelölik ki.

Vigyázat, csalók!

Örömmel számolhatunk be arról, hogy az idősek sérelmére az „unokázós” és egyéb más trükkös módszerrel elkövetett csalás, lopás bűncselekmények visszaszorultak megyénkben, köszönhetően a lakosság részéről történő odafigyelésnek és a sikeres felderítésnek. Jó néhány elkövetőt sikerült büntetőeljárás alá vonni, akik más megyékben is követtek el hasonló bűncselekményeket.

Van azonban új „trükk”, amelynek az áldozatai nem feltétlenül idősek, hanem korosztálytól függetlenül mindenki lehet. A trükk lényege, hogy a kiszemelt áldozatot felhívja egy ismeretlen telefonáló azzal, hogy a hívott fél nyert. Különböző összegek szoktak elhangzani, de a nyeremény csak akkor vehető át, ha az illető feltölt bizonyos telefonkártyát, vagy telefon kártyákat, vagy megadja a számlaszámát, vagy utal a számlájáról pénzt stb. A feljelentések szerint a csalók kiadták magukat a Tesco, a Vodafon, a Telecom képviselőinek. Természetesen a nyeremény nem érkezett meg senkinek sem, viszont kár az keletkezett. Feltételezzük, hogy a csalók nem minden próbálkozása vezetett eredményre, és az is elképzelhető, hogy akit kár ért, azok sem tettek mindannyian feljelentést a Rendőrségen.

Hőségriasztás

hosegriasztas

Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás káros hatásainak megelőzésére

Közegészségügyi tanácsok a hőhullámok hatásainak enyhítésére

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot arról, hogy 2016. június 31. napjáig mindenkinek lehetősége van díszpolgári címre jelölni olyan személyt, aki hosszú időszakon át kiemelkedően segítette Novaj Község felemelkedését, az itt élő lakosok életkörülményeinek javítását, a település anyagi és kulturális gyarapodását, hatékonyan munkálkodott a falu hírnevének öregbítésén, és aki ezért kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel e kiemelkedő elismerésre méltó.
A jelölőlapokat a COOP ABC-ben, a Privát ABC-ben és a Polgármesteri Hivatal épületében lehet kérni.
Várjuk javaslataikat!
Novaj, 2016. június 22.

Tisztelettel

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin s.k.
polgármester

Tehetetlen vagy az alkohollal szemben?

alkoholista plakát

képviselő-testületi soros ülés

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a  alapján 2016. Június 23-án csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Beszámoló az Iskola 2015/2016-os oktatási évéről

Előterjesztő: Benkéné Kovács Erzsébet Igazgató
Előkészítő: Benkéné Kovács Erzsébet Igazgató

Beszámoló a Novaj-Ostoros Sportegyesület bajnoki szerepléséről

Előterjesztő: Palkovics László Sportkör Elnöke
Előkészítő: Palkovics László Sportkör Elnöke

Aktualitások

Döntés a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete által történő gyermeküdültetés támogatásáról
Döntés az Egy Falat Esély alapítvány által megküldött szerződésről
Két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló

Előterjesztések