Képviselő-testületi soros ülés – november 24

By | 2016-11-20

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján november 24-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Rendelettervezet az SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet tervezete

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Beszámoló az I-III. negyedéves gazdálkodásról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin, Dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Beszámoló a szociális gondozói tevékenységről

Előterjesztő: Kaprosné Zeke Anikó
Előkészítő: Kaprosné Zeke Anikó

Óvodavezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

Tájékoztató az önkormányzati adóhatósági munka tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: Dr. Fodor Ferenc aljegyző

Aktualitások

Kerekes József közterület használata iránti kérelme
Novaji Faluvédő Egyesület 2017. évi támogatása
Hóeltakarító berendezés beszerzése
Tarnamenti Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodás
Bölcsőde létrehozása
Remélés előkészítése

Melléklet

By | 2016-11-16
Az önkormányzat kéri a helyi boros gazdákat, hogy ajánljanak fel adományként bort a forraltbor elkészítéséhez!

Vigyázat , ismét trükkös csalás!

By | 2016-11-16

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
3300 Eger, Eszterházy tér 2.
Tel: (36) 522-111, Fax: (36) 522-111/10-65
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 112

Bűnmegelőzési Hírlevél

Nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni a hívott félt. Kérjük, ne dőljenek be a csalóknak!

Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös csalások újszerű elkövetési módja. Ennek lényege, hogy ismeretlen személyek többnyire számkijelzés nélkül, esetenként számkijelzéssel telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagy értékű tárgyat nyertek. A csalásra irányuló telefonálás elkövetője nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson végre. A becsapott félt egy a lakhelyéhez közeli ATM automatához irányítja és ott az általa diktált tranzakció végrehajtására kéri. Ezt szabja feltételül annak érdekében, hogy az elnyert pénzösszeg átutalható legyen a sértett bankszámlájára.

A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több százezres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagy értékű tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget tesz és 15 ezertől akár 180 ezer forint nagyságig a csaló által diktált számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt ATM automatánál.  Azonban ezt nem követi az ígért nyeremény átadása, átutalása.

A csalók a hívott fél korosztályához igazodnak és készpénzt, vagy nagy értékű márkás termékek nyereményének ígéretével próbálják azokat megtéveszteni.

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne hajtsák végre. Kérjenek egy visszahívható központi számot. PIN kódjukat illetékteleneknek ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es “Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

By | 2016-11-03

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg. Continue reading

Ideiglenes bejárat lezárás

By | 2016-11-03

Térkövezési munkálatok miatt 2016. november 7-től (hétfő) várhatóan két hét időtartamra lezárja a Markhot Ferenc Kórház a Knézich utcai, Hotel épületbe vezető bejáratát. Az intézmény többi bejárata változatlanul biztosítja a bejutást.

A kivitelező és a kórház  a betegek, hozzátartozók türelmét kéri.

Képviselő-testületi soros ülés

By | 2016-10-26

A képviselő-testület soros ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján 2016 október 27-én csütörtökön 17.00-órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó
Novaj, II. Rákóczi Ferenc u 3.

Napirendi pontok:

Tájékoztató lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Tájékoztató a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szerencsi Miklós Polgárőr Parancsnok
Előkészítő: Szerencsi Miklós Polgárőr Parancsnok

Tájékoztató a Novaji Faluvédő Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Fórizs Tibor Elnök
Előkészítő: Fórizs Tibor Elnök

Tájékoztató a Novaji Asszonykórus tevékenységéről

Előterjesztő: Juhász Józsefné Alelnök
Előkészítő: Juhász Józsefné Alelnök

Helyi adók típusának és mértékének a felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Fodor Ferenc aljegyző
Előkészítő: dr. Fodor Ferenc aljegyző

Aktualitások

Pénzkezelési Szabályzat elfogadása
Gondozási Központ átszervezése

Melléklet