A képviselő testület elhatározása

A képviselő testület, megfontolván a faluból érkezett felvetéseket, elhatározta, hogy minden Képviselő lakosság arányosan egy terület felett védnökséget vállal. Az adott utca problémáit, az ott lakók megkereséseit személyes felelősséggel továbbítja a Testület felé. A képviselői fogadó időben kérjük, hogy az Ön utcájában illetékes Képviselőt keresse meg, ha bármi problémát észlel, vagy javaslata van. Reméljük, az új munkamegosztás tovább erősíti a településen élők és az Önkormányzat közötti együttműködést!

Közmeghallgatás

2014. december 11-én a közmeghallgatáson Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin tájékoztatást adott az elmúlt két hónap eddigi munkájáról, igazodva a választási programjában meghirdetett pontokhoz. A hozzászólásokban a lakosság észrevételezte a falu környezetében felhalmozódott kommunális hulladék és annak tisztán tartási problémáját, melyben a képviselő-testülettől megoldást vár, illetve felmerült az utak állapotának rendbe tétele, és tartása is. Továbbá észrevételezésre került az a kérdés is, hogy a faluban lévő növényi környezet kezelése nem szakszerűen történt meg az elmúlt év(ek)ben, amelyen nem csak a növényzet ért károk értendők, hanem esztétikai és komfortérzet hátrányokat is vont maga után. A szakszerűtlenség vonatkozik a vízelvezetők, az árkok és egyéb környezetrendező munkákra is. A lakosság kérte ezen feladatokra való nagyobb odafigyelést.

Hulladék takarítási munkák

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a falu belterületén és külterületén megkezdődött a felhalmozott kommunális és egyéb hulladék eltakarítása és elszállítása. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alsó buszmegállónál üzemelő presszóban 450,- Ft/zsák áron juthatnak hozzá hulladékgyűjtő zsákokhoz, melyet az esedékes személyszállítás időpontjában a kuka mellé helyezve a szolgáltató elszállít.

A szállítás díját maga a zsák ára tartalmazza.

Az illegális szemétlerakás szankcionálásra kerül!

Amennyiben ilyen jellegű cselekmény bárki tudomására jut, kérjük a Polgármesteri Hivatalba haladéktalanul tegye meg bejelentését a +36 36 789 061-es telefonszámon

Vigyázzunk falunk tisztaságára!

Kérjük óvjuk, védjük, figyeljünk együtt környezetünkre!